Firma Miramey Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie 

realizuje w latach 2020-2021 projekt 

​

„Wprowadzenie na rynek nowego produktu w wyniku przeprowadzenia profesjonalnego procesu projektowego z udziałem odbiorców końcowych” 

w ramach Poddziałania 2.3.5. Design dla przedsiębiorców. Dostępność Plus. Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

​

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.5: Design dla przedsiębiorców Dostępność Plus.

​

Przedmiotem projektu jest wdrożenie na rynek nowego produktu jakim jest multi funkcjonalne krzesełko do karmienia, które rośnie razem z dzieckiem. Wykonanego przez profesjonalnych projektantów, które będzie charakteryzować się autorskim wzorem. Z udziałem końcowych użytkowników z ograniczeniami funkcjonalnymi. 

​

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 400 980,- PLN w tym ze środków Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego 277.100,- PLN